Uncategorized

Počela izgradnja objekta – Rtanjska 11

Počela izgradnja objekta – Rtanjska 11 Dobijena građevinska dozvola i prijavljeni radovi na izgradnji stambenog objekta u ulici Rtanjska br.11. Objekat će biti izgrađen od savremenog kvalitenijeg materijala, uklopljen u urbanističku celinu i kao takav će biti reprezentativan u tom delu grada.

Glavni projekat stambenog objekta – Učiteljska 42

Glavni projekat stambenog objekta – Učiteljska 42 Počeo rad na izradi Glavnog projekta stambenog objekta u ulici Učiteljska br.42. Objekat je spratnosti P+1+Pk. U suterenu je projektovan radno-stambeni atelje, dok su na prizemlju predviđena tri stana. Sprat je isprojektovan tako da sadrži četiri, a potkrovlje dve stambene jedinice.

IRU – Invest d.o.o.

IRU – Invest d.o.o. Plan kompanije G-Traktat d.o.o. za 2009. godinu je bio da započne realizaciju investicione gradnje, i taj cilj je ispunjen dogovorom oko izgradnje stambenog objekta u ulici Rtanjska br.11. Iz tog razloga je osnovano  privredno društvo „Iru-invest“ d.o.o., koju smo formirali zajedno sa našim prijateljima iz firmi „Hemas inženjering“ i „As inženjering“.

Super VERO IV – Glavni projekat instalacija

Super VERO IV – Prijava radova Dobijena prijava radova za komercijalni objekat „Super VERO 4“. Pre dobijanja prijave radova sa uspehom smo završili i predali Glavni projekat vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, termotehničkih instalacija, sprinkler instalacija, automatske i ručne dojave požara i telekomunikacija.