Usluge

01.

Projektovanje

Projektujemo samostalno u projektnom birou preduzeća ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera.

02.

Inženjering

Primena najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva,  upotrebom programskih paketa Primavera project planner i Microsoft Project garantujemo kvalitet pri izradi planova.

03.

Investiranje

Cilj preduzeća je relizacija investicione gradnje, i u tom pogledu aktivno učestvujemo u pregovorima i analizama za izgradnju objekata na nekoliko atraktivnih lokacija u Beogradu.

04.

Izvođenje

U našoj ponudi su pored svih vrsta građevinskih i građevinsko-zanatskih radova i izvođenje instalaterskih radova vodovoda i kanalizacije, kao i elektro i mašinskih instalacija.