Reference

Izrada projektne dokumentacije:

 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije sa protivpožarnom hidrantskom mrežom za stambeno-poslovni objekat P+2 u Šimanovcima, investitor „CTC Unit“ Beograd, 2006.
 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije sa protivpožarnom hidrantskom mrežom za poslovni objekat P+1, industrijska zona Nova Pazova, investitor „Alfina“ Beograd, 2006.
 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije sa protivpožarnom hidrantskom mrežom za stambeno-poslovni objekat P+1 u Šimanovcima, investitor „Oz“ Šimanovci, 2006.
 • Glavni projekat protivpožarne hidrantske mreže za poslovni kompleks „Aleksandrija“, Novi Slankamen, investitor „Aleksandrija“ Beograd, 2006.
 • Idejni i glavni projekat vodovoda i kanalizacije za stambeno-poslovni objekat P+4+Pk, bruto površine 9000m2, Novosadska 21, Inđija, investitor „Bon Komerce“ Inđija, 2007.
 • Idejni projekat objekta „Biohemijske laboratorije za ispitivanje namirnica“, P+1, Inđija, investitor „Paster“ Beograd, 2007.
 • Idejni i glavni projekat fizičke podele porodične kuće u ulici Vladimira Rolovića u Beogradu, 2007.
 • Idejni i glavni projekat prenamene podrumskog u poslovni prostor u ulici Strahinjića Bana br.49, Beograd, 2008.
 • Idejni projekat rekonstrukcije ravnog krova i formiranje potkrovne etaže u ulici Strahinjića Bana br.49, Beograd, 2008.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+2 u ulici Ilindenska br.13 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat vodovoda i kanalizacije, sprinkler sistema, elektro i mašinskih instalacija za poslovni objekat ’’VERO 4’’ na uglu ulica Trgovačke i Ace Joksimovića, Beograd, 2008.
 • Glavni projekat rekonstrukcije ravnog krova i formiranje potkrovne etaže u ulici Strahinjića Bana br.49, Beograd, 2009.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2 u ulici Ilindenska br.13 u Beogradu, 2009.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+2+Pk u ulici Duška Radovića br. 24 u Beogradu, 2009.
 • Idejni i Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+1 na kat.parc.255/11, KO Veliki Mokri Lug u Beogradu, 2009.
 • Idejni projekat vodovoda i kanalizacije, elektro, telekomunikacionih i mašinskih instalacija za poslovni objekat proizvodno-poslovnog kompleks “ASTACO’’ na lokaciji Klisina četiri hale, kat.parc. 5441/14, 5460/15 i deo 5644/22, KO Batajnica u Beogradu, 2009.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+1+Pk u ulici Učiteljska br.42 u Beogradu, 2009.
 • Idejni projekat vodovoda i kanalizacije, elektro i telekomunikacionih instalacija za Sportsko-poslovni centar Voždovac u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat prenamene tavanskog u stambeni proctor, pripajanje stanu br.14 i formiranje nove stambene jedinice br.15 u ulici Vespučijeva br.14 u Beogradu, 2010.
 • Glavni projekat pripremnih radova za komercijalni objekat ’’Super VERO 4’’ na uglu ulica Trgovačke i Ace Joksimovića, Beograd, 2010.
 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije, sprinkler sistema, sistema za dojavu požara, elektro, telekomunikacionih,  i mašinskih instalacija za komercijalni objekat ’’Super VERO 4’’ na uglu ulica Trgovačke i Ace Joksimovića, Beograd, 2010.
 • Glavni projekat pripremnih radova za skladište naftnih derivata sa pretovarom u Smederevu, 2010.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+1+Pk u ulici Učiteljska br.42 u Beogradu, 2010.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2+Ps u ulici Rtanjska br.11 u Beogradu, 2010.

Saradnja na izradi projektne dokumentacije:

 • Glavni projekat stambenog objekta P+4 u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde br.87, Beograd, 2006.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+4 u ulici Marka Oreškovića br.10, Beograd, 2006.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2 u ulici Pljevljanska br.26, Beograd, 2007.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2+Pk u ulici Koste Novakovića br.24-26, Beograd, 2007.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+2+Pk u ulici Milana Rakića br.123b, Beograd, 2007.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+4 u ulici Stjepana Ljubiše br.6 u Beogradu, 2007.
 • Idejni i glavni projekat stambenog objekta P+3+Pk u ulici Braće Miladinov br.8 u Beogradu, 2007.
 • Idejni i glavni projekat stambenog objekta P+2+Ps u ulici Rtanjska br.29 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+4 u ulici Stjepana Ljubiše br.20 u Beogradu, 2008.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+3+Pk u ulici Milinka Kušića br.6 i br.8 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat stambeno-poslovnog objekta P+4+Ps u ulici Vojvode Savatija br.18 u Beogradu, 2008.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2 u ulici Dojranska br.13 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+1+Pk u ulici Omladinska br.2 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+4 u ulici Stjepana Ljubiše br.4 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+2+Pk u ulici Prespanska br.4 u Beogradu, 2008.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+2 u ulici Kovačeva br.3 u Beogradu, 2008.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+4+Ps u ulici Vojvode Savatija br.18 u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+4 u ulici Stjepana Ljubiše br.4 u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2+Pk u ulici Prespanska br.4 u Beogradu, 2009.
 • Idejni i Glavni projekat stambenog objekta P+2 u ulici Kovačeva br.3 u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+3+Pk u ulici Gospićka br.5 u Beogradu, 2009.
 • Idejni projekat stambenog objekta P+2+Ps u ulici Slavujev venac br.30 u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+1+Pk u ulici Slobodanke Danke Savić br.27 u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+1+Pk u ulici Velizara Kosanovića br.37 u Beogradu, 2009.
 • Glavni projekat pripremnih radova za stambeno-poslovni objekat P+4+Ps u ulici Vojvode Savatija br.18 u Beogradu, 2010.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+2 na kat.parc.308, KO Mirijevo u Beogradu, 2010.
 • Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta P+2+Pk na kat.parc.309/1, KO Mirijevo u Beogradu, 2010.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2+Ps u ulici Rtanjska br.27 u Beogradu, 2010.
 • Glavni projekat stambenog objekta P+2+M u ulici Dragoslava Srejovića bb, na kat.parc.713/1, KO Mirijevo u Beogradu, 2010.

Fotografije referenci možete pogledati u našoj foto galeriji: