Inženjering

Uz primenu najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva, tj upotrebom programskih paketa (Primavera project planner i Microsoft Project), naš inženjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statičkih i dinamičkih planova i njihovu realizaciju uz poštovanje svih tehničkih i administrativnih normi u građevinarstvu. U okviru ove delatnosti nudimo uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

U opsegu naših inženjering usluga su:

  • Izrada predmera i predračuna
  • Izrada kalkulacija cena
  • Izrada specifikacija materijala
  • Izrada dinamičkih planova (mrežni planovi, gantogrami, cash flow, histogrami resursa)
  • Inženjerski nadzor
  • Izrada tenderske dokumentacije
  • Praćenje realizacije investicije (operativno i finansijsko)