Investiranje

Plan kompanije za 2009. godinu jeste da započne realizaciju investicione gradnje, i u tom pogledu aktivno učestvujemo u pregovorima i analizama za izgradnju objekata na nekoliko atraktivnih lokacija u Beogradu.
Pored toga pregovaramo i sa stranim kompanijama o promociji njihovih proizvoda na našem tržištu. Otvoreni smo za sve vrste saradnje pri suinvestiranju u visokogradnju, kako finansijski tako i u vidu tehničke podrške.
Pozivamo Vas da nam se obratite i da zajednički realizujemo vaše ideje kvalitetno i efikasno.