Učiteljska 42 – Prijava radova

 Dobijena prijava radova na Glavni projekat stambenog objekta u ulici Učiteljska br.42, na kat.parc. 13241/10, K.O. Zvezdara u Beogradu.