Super VERO IV - Glavni projekat instalacija

Sa uspehom smo završili i predali Glavni projekte vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, termotehničkih instalacija, sprinkler instalacija, automatske i ručne dojave požara, telekomunikacija za komercijalni objekat ’’Super VERO 4’’, na uglu ulica Trgovačke i Ace Joksimovića