Super VERO IV - Prijava radova

Dobijena prijava radova za komercijalni objekat „Super VERO 4“. Pre dobijanja prijave radova sa uspehom smo završili i predali Glavni projekat vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, termotehničkih instalacija, sprinkler instalacija, automatske i ručne dojave požara i telekomunikacija.