Počela izgradnja objekta - Rtanjska 11

Dobijena građevinska dozvola i prijavljeni radovi na izgradnji stambenog objekta u ulici Rtanjska br.11. Objekat će biti izgrađen od savremenog kvalitenijeg materijala, uklopljen u urbanističku celinu i kao takav će biti reprezentativan u tom delu grada.