utorak, 11. avgust 2020
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
Projektovanje

Projektujemo samostalno u projektnom birou preduzeća ili u saradnji sa drugim preduzećima pod nadležnošću ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera. Pored projektovanja stambeno-poslovnih i drugih objekata, projektni biro svoju uslugu upotpunjuje kako vizuelizacijom eksterijera tako i trodimenzionalnim prikazom enterijera projektovanih prostora i objekata.

U opsegu naših projektantskih usluga su:

 • Izrada urbanističkog projekta
 • Projekat pripremnih radova
 • Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)
 • Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije, projekta elektroinstalacija i projekta mašinskih instalacija
 • Projekat izvedenog stanja
 • Izrada projekta enterijera
 • Izrada projekta spoljnog uređenja
 • Izrada kataloga za određeni objekat
 • Izrada projekata legalizacije
 • Izrada projekata prenamene i rekonstrukcije
 • Izrada Tehničke kontrole
 

Adresa - Sarajevska br. 14 11000 Beograd Srbija :: Telefon - +381 (11) 40 70 875 :: E-mail - office@gtraktat.com