utorak, 11. avgust 2020
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
 • G-Traktat Inžinjering
Inženjering

Uz primenu najsavremenijih dostignuća u oblasti građevinarstva, tj upotrebom programskih paketa (Primavera project planner i Microsoft Project), naš inženjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statičkih i dinamičkih planova i njihovu realizaciju uz poštovanje svih tehničkih i administrativnih normi u građevinarstvu. U okviru ove delatnosti nudimo uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

U opsegu naših inženjering usluga su:

 • Izrada predmera i predračuna
 • Izrada kalkulacija cena
 • Izrada specifikacija materijala
 • Izrada dinamičkih planova (mrežni planovi, gantogrami, cash flow, histogrami resursa)
 • Inženjerski nadzor
 • Izrada tenderske dokumentacije
 • Praćenje realizacije investicije (operativno i finansijsko)
 

Adresa - Sarajevska br. 14 11000 Beograd Srbija :: Telefon - +381 (11) 40 70 875 :: E-mail - office@gtraktat.com