petak, 10. april 2020
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
Učiteljska 42 – Prijava radova
Dobijena prijava radova na Glavni projekat stambenog objekta u ulici Učiteljska br.42, na kat.parc. 13241/10, K.O. Zvezdara u Beogradu.
 

Adresa - Sarajevska br. 14 11000 Beograd Srbija :: Telefon - +381 (11) 40 70 875 :: E-mail - office@gtraktat.com