utorak, 11. avgust 2020
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
O G-Traktat inženjering

Preduzeće G-Traktat inženjering d.o.o., osnovano je 2006. godine sa idejom da se izdvoji i bude prepoznatljivo po kvalitetu i nečim što je u našem okruženju retkost poštovanju procedura, rokova i normativa u arhitekturi i građevinarstvu.

Jedini naš izbor je da insistiramo na projektovanju i izgradnji isključivo u skladu sa pravilima i propisima, a da konkurentsku prednost steknemo boljom organizacijom i imidžom beskompromisnosti kada je u pitanju kvalitet. Mi smo optimisti i znamo da se jedino na ovaj način dugoročno ostaje kompetitivan na tržištu. Alternative nema, hajde da pokušamo da projektovanje i izgradnju vratimo na viši nivo.

 

Adresa - Sarajevska br. 14 11000 Beograd Srbija :: Telefon - +381 (11) 40 70 875 :: E-mail - office@gtraktat.com